Терміни сплати єдиного соціального внеску у 2019 році

Анотація. У даній статті розкрито поняття «єдиний соціальний внесок» (далі – ЄСВ) та досліджено терміни сплати ЄСВ, розміри ставки ЄСВ помісячно, розміри ставки ЄСВ поквартально, і все це за 2019 рік.

Від сучасного бухгалтера постійно вимагається своєчасне здійснення уточнень, які здійснюються у порядку його обліку так і при відображенні інформації про такі розрахунки у звітності підприємства. Постає питання, чому необхідні внесення уточнень бухгалтером? У нормативно-правовій базі виникають постійні зміни щодо обліку нарахування, сплати та декларування єдиного соціального внеску.

Метою даного дослідження є сплата підприємцями ЄСВ у 2019 році, а саме ознайомлення підприємців з термінами сплати ЄСВ, розмірами ставки ЄСВ помісячно, розмірами ставки ЄСВ поквартально.

Окресленому дослідженню багато уваги приділено такими вченими як А. Г. Роговець, Н. М. Ткаченко, В. Т. Сердюка, А. П. Бабченко, Л. С. Скороненка, Л. В. Мельянкової, К. В. Мируцької та інших науковців, але хотілось зауважити, що питання єдиного соціального внеску не знайшли достатнього опрацювання в їх дослідженнях.

Для того щоб перейти до перегляду змін та нарахування сплати ЄСВ, спочатку розглянемо його сутність ЄСВ. Єдиний соціальний внесок – консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі. Для чіткого розуміння хотілось би додати, що ЄСВ замінив чотири раніше існуючих обов’язкових державних соціальних зборів таких, як: «нещасний випадок», пенсійний, соцстрах, простими словами – лікарняні, «безробіття».

З 1 січня 2019 року внесені зміни щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які закріпленні у законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Відповідно до чинного законодавства ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Сплата єдиного внеску виконуються в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань з виплати заробітної плати, авжеж за наявності у платника одночасно зобов’язань зі сплати ЄСВ, зобов’язань по сплаті податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами.

Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.

З 1 січня 2019 року зріс розмір мінімальної зарплати до 4 173 грн., визначено законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», а це значить що мінімальна та максимальна сума ЄСВ змінюється. Відповідно мінімальна сума єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування складає 918,06 грн. або 22 % від мінімальної заробітної плати – 4 173 грн.

У розрахунку на квартал мінімальна сума єдиного внеску у 2019 році становить 2 754,18 грн. (кожних 3 місяці по 918,06 грн.). Термін сплати внеску не змінено.

з 1 січня 2019 року максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становитиме – 62 595,00 грн. (4 173 грн. х 15 розмірів мінімальної заробітної плати). А значить, максимальний страховий внесок у 2019 році становить 13 770,90 грн. Як ми вже вище зазначили, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Таблиця 1

Розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску для підприємців у 2019 році

Категорія платника

 

Строк сплати Мінімальний страховий внесок Максимальний розмір ЄСВ (22% від максимальної бази нарахування ЄСВ), сплачується добровільно
За місяць За квартал
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (незалежно від обраної групи) До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). 918,06 грн. 2754,18 грн. 13 770,90 грн.
ФОП, які обрали загальну систему оподаткування До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).

Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року.

918,06 грн. 2754,18 грн. 13 770,90 грн.
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).

Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року наступного за звітним.

918,06 грн. 2754,18 грн. 13770,90 грн.
Члени фермерського господарства До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). 918,06 грн. 2754,18 грн. 13 770,90 грн.

 

Таким чином, як мінімальна, так і максимальна сума ЄСВ протягом усього 2019 року не змінюватиметься так, як зміна розміру мінімальної зарплати в 2019 році (принаймні, Законом «Про Державний бюджет України») не запланована.

Ставки єдиного податку та ЄСВ, нехай і незначно виростуть так, як з 1 січня 2019 року збільшилась мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум збільшився до 1 921 грн.

Так, ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) в 2019 році складуть, для платників:

1) першої групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) – 192,10 грн на місяць;

2) другої групи (до 20% від розміру мінімальної зарплати) – 834,60 грн на місяць;

3) третьої групи єдиного податку: для неплатників ПДВ – 5% від доходу; для платників ПДВ – 3% від доходу;

4) для четвертої групи (виключно сільгоспвиробники) ставка податку встановлюється в залежності від кількості використовуваної землі.

Як ми вже знаємо, що ставку єдиного податку для першої та другої групи встановлюють місцеві ради, а також і для окремих видів діяльності (або в окремих населених пунктах) вона може бути менше максимального рівня.

Однак, якщо ваша міська або сільська рада встановила ставку єдиного податку менше максимального рівня (менше 10% для 1 групи або менше 20% для 2 групи платників єдиного податку), вам не слід забувати, що згідно ст. 293 Податкового кодексу України, якщо ви здійснюєте діяльність на територіях декількох міських або сільських рад, то в такому випадку Ви є платником податку все одно за ставкою 20%, незалежно від того, яка ставка встановлена ​​вашою міською або сільською радою.

Граничні терміни сплати ЄСВ для всіх ФОП – незалежно від системи оподаткування (включаючи загальну систему):

  • за 1-й квартал – 19 квітень 2019 року;
  • за 2-й квартал – 19 липень 2019 року;
  • за 3-й квартал – 21 жовтень 2019 року;
  • за 4-й квартал – 20 січень 2020 року.

Також, при бажанні ЄСВ можна оплачувати щомісячно по 918,06 грн., або сплатити за рік – 11 016, 72 грн. Але вже рішення залишається за платником.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження було розглянуто все те, що ми поставили за мету, а саме дослідити терміни сплати ЄСВ, розміри ставки ЄСВ помісячно, розміри ставки ЄСВ поквартально, і на основі цих даних побудували таблицю «Розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску для підприємців у 2019 році». Можна з впевненістю сказати, що дане дослідження ніколи не втратить актуальності так, як на нормативно-правовій базі постійно відбуваються зміни, варто змінитися закону України «Про Державний бюджет України», а він приймається кожного року, то й виникає постійна робота у бухгалтерів, щодо уточнення обліку нарахування, сплати та декларуванні єдиного соціального внеску.

 

Список використаних джерел:

  1. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – ст. 112.
  2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2018. – № 49. – ст. 399.
  3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2018. – № 50. – ст. 400.
  4. Безверхий К. Єдиний соціальний внесок / К. Безверхий, О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 10. – C. 33-40.
  5. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) в Україні 2019 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/social/.